Transformační proměna 2019

Duchovní a osobní transformace života a svého Já

     -  ucelený cyklus 5 sobot     10 - 19 h ( vždy 2. sobota v měsíci) v malé skupince lidí 

             od    12.  ledna 2019 - 11. května 2019 

      Na začátku cesty si uděláme rozbor  celého života, individuální testy a podle schématu budeme postupovat v cestě k zlepšení a poznáváni toho, proč se něco  v našem životě stalo, děje - pochopit a plně přimout a poté postupovat do přítomnosti a na základě poznání a zvědomění naprosto změnit své nastavení, programy v jakémkoli sektoru životu

Pokud se z jakéhokoli důvodu přihlašený nedostaví na první setkání, již z provozních důvodů nemůže pokračovat dále. 

                lektor : Anie 

kde : Praha 9 u metra C - přesná adresa bude oznámena telefonicky týden před začátkem 

Cena celého kurzu: 17.900 Kč včetně 2 konstelací na zakázku, záměr  klienta a výsledku z testů.

Kdo : pouze klient, který má již zavednou kartu -  proběhla individuální konzultace  a  znám tudíž rámcově jeho potíže - jen tak mohu zvážit vhodnost této metody. Pokud máte zájem o transformaci a zatím nejste můj klient - objednejte si prosím nejprve konzultaci - telefonickou či osobní. 

V případě splnění této podmínky  zašlete rezervační zálohu 3.900 Kč na účet 193666609/0600, VS telefonní číslo. Týden před začátkem akce budete kontaktováni. 

Skupina se bude scházet a vzájemně si pomáhat docílit pozitivní změny v životě a najít cestu k harmonii.

Těším se .....Anie   yes 
Zpět