náboženství – církev versus víra ve Stvořitele

 náboženství – církev versus víra ve Stvořitele

Náboženství

Jak řekl Osho „Náboženství je myšlenkové vězení“

Církev je institucí náboženství – organizačně a administrativně.

Vztah k Bohu je pokřiven tvrzením, že zastupuje Boha = pýcha

 Část náboženství je duchovní, spirituální, transcendentní a podstatná – víra v Boha a  Bytí

Část je paskvil, kdy jde jen o moc, peníze , cílem je mít lidi pod kontrolou, určovat pravidla v čase, mít své „ovce“, přikazovat, zakazovat, byť samotní zástupci porušují vše po staletí! Nebo-li „Káží vodu a pijí víno“.

Znám 3 typy lidí v souvislosti s náboženstvím :

 

1. Mumifikovaný typ  - s náboženskými dogmaty se ztotožňuje natolik, že jej děsí jakýkoli odklon a změna. Reaguje agresivně na ostatní „nevěřící“, má úzkost a pochybnosti, protože jeho vědomosti o Stvořiteli jsou jen částečné. Bigotní typ – tvrdí něco, aniž by to sám věděl, papouškuje Bibli a sám nemá svůj názor, své poznání, své „zažité“, vyhýbá se konfrontaci s realitou, lpí  na dogmatickém názoru

 

2. Revoltující typ – některé normy neodpovídají jeho poznání, nechce být v represi církve, intelektuální odpor, manipulace ,  ezoterický terorismus, ezodogmata, apod.

 

3. Indiferentní typ – přesouvá odpovědnost na Boha,když se mu to hodí a nebo naopak , když se mu to nehodí nedodržuje „normy“, papouškuje autoritu, a poté ji nedůsledně nedodržuje. Není schopen rozlišit co je skutečný vztah k Bohu a co je manipulace církve.

 

Víra – intimní vztah k něčemu, co nás přesahuje…co nemůžeme vidět a slyšet, jen cítit srdcem a duší. Stvořitel je ve své podstatě nepoznatelný, proto k navázání vztahu s ním je zapotřebí VÍRY.

Víra hory přenáší a je schopna činit i zázraky (i bez církve).

Neustále si lidé u nás pletou víru a spojení s Bohem (Stvořitelem Tvůrcem, Zdrojem, Bytím) s náboženstvím, automaticky jim naskakuje kostel, církev, papež, Bible, apod. Proto píši tento článek…cesta k Bohu má mnoho podob…a kdo jej hledá, nalezne.

Často slyším, jak může kartářka věřit v Boha, když Bible zakazuje věštectví. Bible je mnohokrát přepisována a doplňována. Navíc Bůh miluje všechny bytosti, a paradoxně Bibli sepsali právě proroci. Ten, kdo vnímá i nehmotné a je otevřený může využívat právě vhledy na linii času, což se v určitém období sakra církvi nehodilo.

Dovolte, abych ještě zmínila fenomén, který převyšuje víru a to je vědění a poznání. Za sebe - nejsem věřící, ale vědomá. Vědomá aneb nevěřím, že je Bůh, já to vím a několikrát jsem Boha úpěnlivě volala, prosila, činila pokání a vždy se nechal rozpoznat. Bohu díky! <3

Ať máte vztah k církvi, náboženství a k Bohu jakýkoli, vězte, že všichni se jednou k Stvořiteli vrátíme.

S pokorou a láskou Anie -  ta co se zaslíbila…

 

 
Zpět