Osud jednotlivce a národa

Osud jednotlivce a národa

Jsem duchovní konzultant a rádce. Ke své práci používám své vědomosti, zkušenosti a intuici. Věnuji se jednotlivcům.

Pomocí karet jako divinační pomůcce dokáži určit pro jednotlivce vlivy minulosti, jeho karmu , přítomnost a poradit jak lépe tvořit budoucnost. Již několikrát jsem psala a říkala, že karty nejsou dogma. Že svůj osud a budoucnost můžeme měnit a znám nástroje, jak ji ovlivnit. Pokud na sobě můj klient pracuje , pak nastolí svou nejlepší možnou verzi a budoucnost pomocí rozhovoru, rozboru, analýzy, pochopením a zpracování svých nesprávných postojů, myšlenkových předsudků, emočních bloků, stavěním konstelace, atd.

 Z duchovního hlediska účinně radím a pomáhám zmírňovat dopady osobní karmy, případně kletby.

Jako vědma se  v TV dlouhých 8 let v živých vysílání  rovněž věnuji jednotlivcům a jejich osudům. Zaujímám nezávislý postoj a v malém miničasovém prostoru na každého volajícího se snažím poradit jak nejlépe dokáži, případě předávám poselství, které je právě důležité. Karty vždy ukáží energie a vlivy „teď a tady“. Za předpokladu, že tazatel nezmění postoje a chování, stane se to, co karty v té době ukazují. Karty jsou zrcadlem jeho duše a osudu. Nic více, nic méně. Ve většině případů radím lidem, co mají ještě udělat, aby dosáhly toho, po čem touží a chtějí.

K osudu států , národů a kolektivnímu dění:

Osud a karmu států a národů určují lidé!! Proto je nemožné s přesností na 100% věštit z karet, co udělá v budoucnosti 5 milionů – 7 miliard občanů. Karty ukazují vždy „teď a tady“ situaci. To lidé tvoří svou osobní karmu, to lidé vytváří karmu státu a jeho vývoj. 

Jak jsem psala na začátku - jsem duchovní konzultant a rádce.  Věnuji se jednotlivcům –to je moje doména. Pomocí karet dokáži určit pro jednotlivce vlivy minulosti, jeho karmu , přítomnost a poradit jak lépe tvořit budoucnost.

Přiznávám, že pro celé národy - světové dění věštit pod tlakem okolností,  s osobní touhou- tudíž neobjektivně  nikoli. Ano věštila jsem z karet že česká republika vystoupí z EU....jenže ten čas je relativní. V Ákáše nejsou datumy tak jako zde na zemi!

Resumé: Nikdo není schopen vidět kolektivní rozhodnutí milionu lidí na 100 % s výjimkou jediné bytosti – Stvořitele. Proto se pokorně omlouvám, že jsem z vlastní vůle zkusila koukat do karet na budoucnost své země. Už to nikdy neudělám a budu se držet pomoci jednotlivců. 

psáno březen 2016
Zpět