Jak ovlivnit svůj osud?

Jak ovlivnit svůj osud?

Jistě víte , že existuje hmota a hrubohmotný svět - to co jest na Zemi a lze zvážit, změřit, je oku patrné. Jsou to objekty živé i neživé. Zaměřím se zde na okolnosti , které jsou důležité z hlediska člověka a  osudu, jeho předvídání a transformaci.

1. hmota - tělo a osud člověka

 do fyzického těla a okolí jedince (obydlí, práce, finance) se v konečné fázi manifestují následky všech oblastí z minulosti

- do hmoty a osudu se začne realizovat "karma" - nejsilnější energie příčin a následků. Tzn., že vše co bytost v minulosti učinila, cítila a jak myslela se vrací jako bumerang, jako lekce, jako následek. Zde si člověk citelně uvědomuje, že se mu nedaří v nějaké rovině hmoty - tělo - nemoce,  peníze, profese, apod. 

2. astrální rovina - přechod tělo- emoce

Na jemněhmotné úrovni  cítí člověk emoce. Prožívá jej v těle....napětí, strach, radost, nenávist, závist, apod.

Velmi silně prožíváné emoce, které neovládáme a jsou pro nás nežádoucí, silně ovlivňují náš budoucí život, naši budoucnost ve fyzické rovině . Protože všechny prožívaní emoce se zapisují v "astrále" - neviditelném světě přechodu z hnotného světa do mentálního. Z toho důvodu má vlastní formulka : "Astrální varování - neboli jste oslabeni, případně prokleti "(může být i sama sebe - sebenenávist, sebedestrukce). 

Zde se udržují tzv. kletby, které vždy pocházejí ze silného emoční záporného pohnutí jedince. Ten kdo proklíná, nenávidí i ten, kdo je proklet má zápis v astrálu. Proto zkušený věštec, který umí načítat všechny světy, vnímá i toto emoční pole.

Astrální svět je okolo nás . Je duální - zlo a dobro. Peklo a nebe. Ten, kdo má silné emoční pozitivní pole je ochráněn před důsledky zla.

3. mentální rovina - jemněhmotný svět

Na počátku bylo slovo - vše je mentální!

Nejprve je myšlenka....pak slovo....to teprve vyvolá emoci a sestoupí do astrální roviny (emočního těla).

Proto je nutné hlídat si všechny myšlenky. Zvažovat své názory, přesvědčení. To myšlenka ovlivňuje jak se cítíme, co prožíváme. To myšlenka....může i zabíjet. Proto je dobré nejprve pracovat s myšlením, vzorci uvažování. Vzdělávat se. Meditovat. Pokud je v souladu myšlenka , emoce a tělo, pak může fungovat afirmace - ezoterní utvrzující věty, mantry. Fungovat mohou, pokud není karmická zátěž na toto téma.

4. Ákáša - božský prostor - Jednota

Nikdo zcela nemůže pochopit svou lidskou myslí Prapočátek, Všechno, Existenci, Stvořitele. 

Přesto má každá bytost - duše svůj záznam. Má záznam osudu, karmy, svých emocí, svých myšlenek....všech rovin. Je zde zapsán naprostý vývoj od prvního zrození . Jen velmi málo lidských bytostí má k ní přístup. Samozřejmě jen ten, kdo duchovně dozrál a je připraven čtením pomáhat jednotlivci v Bytí a v cestě k Božství.

Závěr: Jak ovlivnit svůj osud? 

Především pochopit svou karmickou zátěž. Tedy proč se mi něco stalo? Proč mě to postihlo? Co ještě mám pochopit? Co ještě mám udělat? Co se naučit? Co odčinit nebo napravit?

Pracovat se svým tělem - zdravě jíst, spát, cvičit a starat se celkově o něj.

Pracovat s emocemi....které ovlivňují podstatně většinu nemocí, ale i další sektory životy.

Pracovat se svou myslí ....která je příčinou a alfou našich emocí, v důsledku i hmotného Žití.

Vnímat svou duši - částečkou Božského! Duše mluví pocity. Pokud se setká duše s Bohem...vždy cítí blaženost, posvátnou úctu, radost, vděčnost a bezdůvodnou lásku, sounáležitost se všemi. 

Tím, že bytost začne vnímat svou duši, jde cestou k Bohu....začne měnit osud. Je to dlouhá cesta a já jako duchovní průvodce, tu cestu mohu ulehčit, ne ji za bytost jít. Z těchto všech důvodů jsem odpůrce všech ezonesmyslů, dogmat a rádobyezoteriků, kteří jen parazitují na nevědomosti lidí, neboť jsou sami nevědomí. 

Každá vrstva ovlivňuje ty druhé a proto je důležité být Vědomý. Nepracovat jen na fyzickém a hmotném, nýbrž zároveň i na emočním, mentálním a duchovním. A tomu se říká Harmonie - soulad, osvobození čili Dharma.

Člověk v harmonii a souladu nemůže onemocnět,nemůže trpět, má pocit dostatku, je milován a miluje. Cítí smysl  Života a Existence.

Mé poslání je ,  abych toho, kdo se na mě obrátí, mohla upozornit na vše , co mu škodí a neprospívá, děje vysvětlila, případně provedla očistou karmy,  osudu a duše. 

S pokorou a pravdou Anie heart

psáno 16.4.2017 

 Zpět