Velikonoce - zmrtvýchvstání

Velikonoce - zmrtvýchvstání

Na Zelený čtvrtek před Velikonocemi se setkal Ježíš s učedníky na "poslední večeři" a během ní jako výraz pokory a adorace (zbožňování) jim  nohy omýval . Nabízel před svým odchodem akt smíření. 

Pokud byl syn živého Boha, musel vědět, že další den na Velký pátek si ponese svůj kříž. 

Mé nezávislé Vědomí bez náboženského dogmatu a omezení ví toto:

1. před svou proměnou  ve "čtvrtek" každá duše může vyjádřit svou touhu po smíření, učinit pokání, omluvit se těm, co ublížila a odpustit všem nevědomým. 

"Odpusť všem svým viníkům" 

2. poté v "pátek" přijmout svůj "kříž" , který nese jako následek svého nevědomí a žití v minulosti a tím i pokorně přijmout "trest", který si zavinil jen on sám. Ze spirituální pohledu všichni žijeme jen následky, které musíme odpykat - neseme svou karmu.

3. Veliká noc - zmrtvýchvstání

- metafora proměny. Když je bytost ochotna odpustit , smířit se a taky žádat o odpuštění staré bolavé odchází (splnilo svou funkci) a rodí se nové, čisté a probuzení Vědomí.

Spousta Křesťanů a "věřících" umí citovat Bibli, modlí se a podle mých zkušeností s velkou vervou útočí na ostatní, např. ezoteriky, ateisty, čarodějky, apod.

Jenže skutečné probuzení a nalezení Boha není o umění odříkávání pasáže Bible a předepsaných modliteb , nýbrž o poznání zákonitostí duchovních principů, které nám zachovali někteří Avataři.

Často jsem se setkala s tím, že posedlí, fanatičtí věřící na mě útočili s citáty Bible a odvolávali se na ní. Pochopila jsem za ty roky mé mediální práce, že jedinou obranou na ně je též citát z Bible. Tak tady je:

" „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? NEJPRVE VYJMI ZE SVÉHO OKA TRÁM, A PAK TEPRVE PROHLÉDNEŠ, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“ (Srov. Bible: Matouš 7,3.5)

Přeji všem lidem jen to nejlepší a žehnám jim na jejich cestě , ať je jakákoli. Všechny cesty vedou k Bohu.

Vaše Anie 
Zpět