CD Most z minulosti

 CD Most z minulosti

Před 3 lety jsem byla producentem oslovena, zda nechci vydat pro širokou veřejnost, pro lidi , kteří mají zájem na sobě pracovat nějaké meditativní duchovní CD. V té době jsem odmítla, nepřišel čas. V listopadu 2016 jsem nabídku přijala. 

Meditativních CD jsou na trhu desítky, stovky. Zde se jedná o jedinečnou cestu k duši, k samé podstatě, o cestě k pokání a k Bohu. Jedná se o transformaci života. Pokud vím, na ezoterickém a duchovním poli nikdo ještě nevydal dílo, které zavádí bytosti do minulosti, do bolestí v minulosti a dává šanci posluchači , který má nezpracované pocity viny a výčitky, aby je zcela přiznal, omluvil se v pokoře a poté přistoupil před Boha (Zdroj, Existenci, Bytí, Stvořitele) a učinil z hloubky duši a srdce pokání.

Pomocí CD učím lidi skutečnému usebrání, pokání a spojení s Bohem. Podle vlastních prožitků - viz můj autentický životní příběh  a mé uzdravení z těžkých nemocí - a zkušeností z letité profesionální práce s klienty - může každý dojít ke změně, ke své duši a k Bohu. Nemusí přitom vyhledávat ezoteroristy, šarlatány a slibovače zázraků. Světlo je v každém z nás...jen se rozvzpomenout!

Pokud máte v srdci něco jiného než lásku,musíte se toho zbavit. čistit....čistit....čistit.....svítit, svítit, svítit....pak můžete být nejlepší verzí sama sebe!

Budu vás  provázet od začátku krok po kroku bezpečně v imaginaci do minulosti, kde se setkáte s těmi, komu se potřebujete omluvit i s těmi, kterým je nutné odpustit.

Opakovaný poslech a aktivní spolupráce umožní emoční odblokování, vycházející z minulosti, vyrovnat se s lidmi z minulosti a tím se harmonizovat. Připravené dovede na cestu k pochopení, pokoře a lásce a potažmo k Bohu.

Každý úplněk a nóv budu s matricí pracovat. Matrice je základní CD, které bylo pokřtěno, požehnáno a s přes které bude vysílána nadále podpora a světlo k svým dětem - originálně zakoupeným CD. Vždy provádějte meditaci za denní světla, nyní tj. 9 - 18 hodin. Svou sílu má jen originální CD, neboť každé je zvlášť požehnáno pro kupujícího speciální modlitbou. Každý své CD chraňte a ponechte pro sebe jako symbol autentické snahy o pravdu, očistu a pokání.

Každému doporučuji si od počátku vést deník, neboť za  jednu práci s CD- 1 poslech (55 minut) je možné se omluvit 1 osobě a odpustit (propustit negace) 1 osobě. Lze tedy bez nadsázky říct, že 1 - 3 poslechy jsou málo. Ze začátku se omlouvejte osobám, které vám samy naskočí. Poté pokračujte vědomě a plánovitě s prací na bazálních - základních lidech - matka, otec, sourozenec, expartneři, kolegové, pachatelé, atd po linii času až po přítomnost. 

Pokud vám sama naskočí osoba, které máte opustit (nebo si to dáváte do svého předsevzetí) a při 1. poslechu a usebrání vám to nejde ze srdce a z duše, nenuťte se do toho a vězte, že vaše ego a mysl, emoce není připraveno odpustit a propustit. Důvod je prostý, nechápete příčinu, proč vám někdo tak moc uškodil, ublížil a tak nedovedete tuto kapitolu života uzavřít. Zde doporučuji osobní sezení se mnou nebo konstelace, info viz "akce".

Omlouvat a odpouštět lze samozřejmě osobám živým, ale především neživým. Protože tam již není jiná šance, jak se s bolestí či výčitkou vyrovnat jinak. Omlouvat se doporučuji i potratům a duším z interrupcí - často toto ženy vytěsňují a popírají.

Proces transformace je pro lidi na začátku duchovní cesty na několik let, pro pokročilější na spousty měsíců. Nedoporučuji proces uspěchat např. každodenní poslechem. Optimální je 2 x měsíčně.  

heartS láskou a pokoru Váš průvodce na cestě z minulosti Anie 

zde odkaz na krátké video z přednášky :

https://www.youtube.com/watch?v=3-ck87bXNU8
Zpět