Asertivita a desatero základních asertivních práv

Asertivita a desatero základních asertivních práv

Asertivita a desatero základních asertivních práv

1. Máme právo sami posuzovat své chování a city a být za ně odpovědni.

2. Máme právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování.

3. Máme právo posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědní za řešení problémů druhých lidí.

4.Máme právo změnit svůj názor

.5. Máme právo říci: "Já nevím."

6. Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních.

7. Máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní.

8. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí.

9. Máme právou říci: "Nerozumím."

10.Máme právo říci: "Je mi to jedno."

Pozor jedenácté přikázání praví : Máte právo někdy být neasertivní.

 

 Stále se plete a zaměňuje sebevědomí a asertivita za pýchu, a komplexy za pokoru ...

 
Zpět