Nekonečná kniha života

Nekonečná kniha života

 

O probuzených a spících


Když se bytost narodí , zrodí - přemění do hmoty a s prvním nádechem je uvítán do života je stále přesto spící. Spící bezbranné miminko vydané a odkázané na pomoc druhých. Čas plyne dál a dál, kojenec roste a je programován přesně dopředu vybranými rodiči a ostatními lidmi tak, aby později naplnil svůj osud a měl šanci zdolávat úkoly a učební látku, pro které byla jeho duši vybrána tělesná schránka, mysl a okolnosti v životě.


Prochází všemi osudovými okolnostmi, zkouškami a situacemi, které jej formují přesně tak, jak má předurčeno. Pokaždé má možnost se prubudit či spát dál. Spící bytost se neprobudí hlazením, pochvalou a pohodou. Vždy má možnost se probudit ze spánku při osudových nepříznivých ranách jako je těžká nemoc, úmrtí blízké osoby, neštěstí , tragedie, útrapy. Každá bytost inkarnovaná do těla a do hmoty z počátku spí.
Většina duší , ač měla příležitost a šanci se probudit, to neudělá a umírá spící. Duše opět opouští tělesnou schránku, odprošťuje se od mysli...a jako nekonečná a nesmrtelná esence nekonečného bytí se tranformuje, čeká na další blízké duše a opět jí je přidělena budoucí tělesná schránka a mysl přesně dokonale tak, aby se měla možnost se rozvíjet skrze poznání a zážitky, transformovat se a možnost probudit se.


Spící hořekuje nad osudem, cítí se být omezený a svázaný, lpí na hmotě a vztazích. V dalším kroku se domnívá, že svůj osud ošálí a změní, když vykoná to a to. Když se mu nedaří měnit osud svými silami, vyhledává další spící bytosti. Ty mu slibují ve své nevědomosti metody, jak se má uzdravit z těžké nemoci, jak získat lásku napovel ( magií ) jiné bytosti, jak zbohatnout, jak uspět a pod. Tyto spící bytosti v nevědomosti přirozeně ovládané egem a pýchou zprostředkovávají, ať již za peníze či za vděčnost a sebeuspokojení , takovou službu, na jakou duchovně dosahují v rámci svého snění a spánku. Tedy posílají jakési energie, odebírají jakési energie z pole bytosti, čistí jeho karmu, vnucují mu další absurdní způsoby pomoci. Spící a nevědomý nabízí spícímu pomoc, netuše jakou karmu sám si způsobuje. Spící se povyšuje nad karmický řád a zákony. A také podle toho se bude odvíjet jeho další inkarnace.
V Universu , v Nekonečnu není nic konečné. Vše se odehrává ve fázích, cyklech. Nic definitivně neumírá a nekončí. Po fyzické smrti člověka opouští duše tělesnou schránku a za nějaký čas se duše opět stěhuje do jiného těla s jinou myslí. Duše člověka má moudrost Všehomíra, pamatuje počátek , průběh a poslední děje. To množství informací za tolik pozemských životů je však takové, že s každým dalším zrozením mysl začíná od začátku. Duše však není mysl. Duše je totální paměť Univerza...je jeho součástí.


U probuzených a vyvolených je poté povoleno nahlížet a číst v duši jiných nebo v té své. Probuzený spícím jen předává informace a stává se jejich průvodcem. Spící se často vyhýbají své cestě, chodí oklikami nebo dokonce špatným směrem. Probuzený průvodce je na to upozorní, nic více nic méně. Probuzený ví, že uškodí, pokud bude lidem činit to, co spící. Protože energie nikdy neumírá, nezaniká - jen mění svou podobu. A´t se to týká nemoci, úbytku, starostí, smrti.


Vše co se děje každé lidské duši je Boží záměr a tím záměrem, zcela logicky, pro spícího nelogicky musí projít a zažít.


Nyní víte, co máte vědět a na tom jediném záleží.

S láskou a pokorou Vaše Anie

 

psáno autorem Anie v říjnu 2015
Zpět