kronika Ákáša

kronika Ákáša

Ákášické záznamy jsou energetické záznamy o každé duši a jejích minulých životech. Díky ákášickým záznamům mají "vyvolení"  nahlédnout do prvotní příčiny každého problému - ať nemoci, finance, vztahů , atd. Díky pochopení prvotní příčiny problému a následnému probouzení a pochopení dochází přirozeně ke změně myšlení, chování,  postojů a lze zcela změnit život. 

Čtení ákášických záznamů probíhá v rozšířeném stavu vědomí . Duchovní a mentální klíč  ke kronice poznání a možnost číst z Ákáši mají jen vyvolení, nelze získat žádným zasvěcováním, jak často slyším a nestačím žasnout! Od jara 2011 jsem jako první začala mluvit o Ákáše v TV a jak pozoruji, začíná to být módní záležitost . Od té doby další ezoteroristi  papouškují, jak v té knize čtou a co víc, slibují svým ovečkám očistu a uzdravení  pod podmínkou zasvěcení do čehosi - Reiki, kvantové cosi, atd.  Opět další byznys a podvod !

Dali mi jen 2 úkoly :

1.  světský úkol - porodit a vychovat své děti

2. duchovní úkol - probouzet lidi ! Vše co není ku prospěchu lidí a lásky se v nekonečné nic promění.

Osobně za sebe říkám:

Zde v Univerzu jen jeden zdroj informací – Ákáša a jediná léčebná energie – světlo a láska . Více na mých konzultacích a konstelacích na živo: :-)

Probouzím a miluji !

Vaše Anie kartářka heart

 
Zpět