Zákony hermetiky - nejstaršího duchovního učení

uvedu podstatné a zdarma:-) :

Přečíst celý článek

Ezobludy

...stoupá...vrcholí období hledání lidí, kteří jsou hladoví a prázdní a unikají k pseudoezonaukám. Kdekdo je mistr Reiki, mistr něčeho spirituálního nebo magického a přitom skutek utek. Pokud přistoupím na tuto "hru"...pak dávám pohled z druhé strany! Zkušenost ženy, které pronikla do všech tzv. ezoterních oborů, poznala stovky ezoteriků a proto 10 let tvrdím...že toto vše není ezoterika...ale bludy...

Přečíst celý článek

kronika Ákáša

Ákáša – kronika života a osudu
Akášické záznamy jsou energetické záznamy o každé duši a jejích minulých životech.

Přečíst celý článek

Zlo neexistuje

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?„

Přečíst celý článek

O ženách nevědomých - masochistkách

Pokud je žena sebevědomá, finančně a společensky nezávislá... většinou je zdravá a žádný muž nedosáhne na její úctu , na její podstatu...nemá palivo...nemá čím by ji ovládal...

Přečíst celý článek

Zdroj utrpení

..stále se lidé ptají za co, proč...

Přečíst celý článek

O Bohu , hledání a rouhání

V modlitbách se zpívá a říká : "Otče náš, ty který si na nebesích...". Jenže Otec - Stvořitel - Zdroj - Všechno, co nás stvořilo a řídí - je všudypřítomný, všemocný a vševědoucí! Proto nemusíme používat termín nebe...a nakonec ani peklo, oboje je tady na Zemi :-)

Přečíst celý článek

Konání či nekonání?

Někdy se člověk ocitne v situaci, že neví co má dělat...zda situaci řešit či neřešit. Pokud se rozhodne neřešit, může se stát, že poté bude mít pocity viny. Pokud se rozhodne nežádoucí řešit, většinou neví jak a má obavy, že to nezvládne nebo udělá chybu....

Přečíst celý článek

Nové CD Harmonie duše

Opakovaný , nejlépe každodenní poslech a aktivní spolupráce dovede každou bytost na cestu k lepšímu prožívání přítomnosti a zvládání životních překážek. Cd má 2 části - praktický trénink relaxace a nabírání energie přímo ze Zdroje . Buďte připravení na změnu života a dovolte si přijímat tento Dar.

křest proběhl dne 17.11.2017

Přečíst celý článek

O štěstí

Toto vše může člověk udělat pro to, aby byl více šťastný.

Přečíst celý článek

Nemoci a jejich vznik z duchovního pohledu

Každý je individuální a důvod a příčina vzniku nemoci odlišná. Nesouhlasím s tvrzením, že každá nemoc začíná v hlavě....

Přečíst celý článek

náboženství – církev versus víra ve Stvořitele

Neustále si lidé u nás pletou víru a spojení s Bohem (Stvořitelem Tvůrcem, Zdrojem, Bytím) s náboženstvím, automaticky jim naskakuje kostel, církev, papež, Bible, apod. Proto píši tento článek…cesta k Bohu má mnoho podob…a kdo jej hledá, nalezne.

Přečíst celý článek

O egu

Pokud by tento dopis četlo nějaké jiné ego,tak ho chci poprosit, ať nemá předsudky k tomuto textu. Děkuji, s láskou a pokorou Anie.

Přečíst celý článek

Osud jednotlivce a národa

Jako vědma se v TV dlouhých 8 let v živých vysílání věnuji jednotlivcům a jejich osudům. Zaujímám nezávislý postoj a v malém miničasovém prostoru na každého volajícího se snažím poradit jak nejlépe dokáži, případě předávám poselství, které je právě důležité. Karty vždy ukáží energie a vlivy „teď a tady“.

Přečíst celý článek

Muž a žena

Každá žena potřebuje ke svému MUŽI-PARTNEROVI VZHLÍŽET. Potřebuje cítit, že je silnější než ona a v případě ohrožení ji podpoří a nebo ochrání...

Přečíst celý článek

Jak ovlivnit svůj osud?

pro úplné laiky, ale i pro lidi hledající....v jednoduchosti je krása a síla...

Přečíst celý článek

Velikonoce - zmrtvýchvstání

Velikonoce jsou tradiční křesťanský svátek , kterým církev a křesťané slaví a opěvují Krista - vykupitele. Dovoluji si krátce popsat, jak je vidím já z pohledu spirituálního a nevšedního....

Přečíst celý článek

O neodpuštění

...fakt , že nechceme někomu odpustit má několik rovin. Neodpuštění znamená, že jsme nepochopili lekci, díky níž jsme trpěli a která možná bolí dodnes. Dokud vědomě nepochopíme, proč se nám stal zážitek, který nám něco vzal a kvůli kterému jsme zažili "příkoří" , dotud nejsme schopni a ani ochotni odpustit.
Připomínám jen, že každý je zodpovědný naprosto za vše, co se mu kdy stalo a přihodilo....

Přečíst celý článek

CD Most z minulosti

Jedná se unikátní transformační, meditační a harmonizační CD. Autorem textu je známá kartářka, , průvodkyně konstelací a lektorka seminářů o duši, vědomí a nevědomí, o karmě , Bytí a cestě k Bohu. Namluveno bylo autorkou. Pokřtěno bylo 30.1.2017 a dáno do distribuce.
V tichosti a pokoře má každý posluchač možnost očistit svou duši a svou karmu, tím může změnit svůj život, svůj osud a život lidí kolem sebe. Meditace je vedena profesionálně tak, aby každý, kdo se rozhodl vyrovnat se s minulostí dosáhl maximální očisty.

Přečíst celý článek

Neschovávej se, nenaříkej....vylez a změň to!!

příběh ...naprosto totožný s lidmi, kteří se cítí být trpnou obětí ...

Přečíst celý článek

Asertivita a desatero základních asertivních práv

Asertivita je způsob prosazení...

Přečíst celý článek

Nekonečná kniha života

Když se bytost narodí , zrodí - přemění do hmoty a s prvním nádechem je uvítán do života je stále přesto spící. Spící bezbranné miminko vydané a odkázané na pomoc druhých. Čas plyne dál a dál, kojenec roste a je programován přesně dopředu vybranými rodiči a ostatními...

Přečíst celý článek